Aan de slag voor Brugge Foundation

Aan de slag voor Brugge Foundation

Met Brugge Foundation heeft Emolife er een bijzondere nieuwe klant bij. 

Brugge Foundation wil vrijkomend onroerend erfgoed en de schaarse open ruimte in Brugge op een moderne manier aanwenden en herbestemmen met respect voor het karakter van de stad en van het erfgoed zelf. Om dit onroerend erfgoed te beheren en maatschappelijk verantwoord te herbestemmen, werft Brugge Foundation private en openbare fondsen.

Emolife bedenkt en realiseert een internationale friendraisingstrategie met speciale aandacht voor legaten en grote gevers. 

Neem een kijkje op: www.bruggefoundation.be

toech_admin