Account

Primaire tabs

Inloggen op Het Atelier

Als deelnemer ontvangt u uw logingegevens via Emolife. 

Bij vragen, neem contact op met Hans: hanslenders@emolife.be of +32 9 372 08 82.

Over Het Atelier

Het Departement CJM en Vlaams Minister van Cultuur, Jeugd en Media Sven Gatz stellen samen met Emolife het intensieve vormingstraject 'Het Atelier, de Kunst van Friendraising' voor. 

Minister Gatz kondigde in zijn conceptnota “Een langetermijnvisie voor aanvullende financiering en ondernemerschap in de Vlaamse cultuursector” aan de cultuursector te willen stimuleren in de professionalisering van fundraising. Met deze opleiding willen minister Gatz en Emolife het hanteren van de juiste methodieken en het inzetten van de nodige vaardigheden verder aanscherpen.

Emolife heeft jarenlange ervaring op vlak van fundraising en verkoop. We specialiseerden ons in het ontwikkelen van duurzame fundraisingstrategieën. Belangrijk is de opbouw of versteviging van een warme community voor elke organisatie. Om die reden spreken we liever over friendraising i.p.v. fundraising.

Doel

Na het voltooien van dit traject zijn de deelnemers in staat om meer (financiële) middelen te verwerven op een respectvolle en integere manier zodat zij verder groeien en hun dromen kunnen waarmaken. In jaar 1 wordt de basis gelegd voor een professionele fondsenwerving. In jaar 2 gaat Emolife met zeven geïnteresseerde organisaties intensief aan de slag om effectief fondsen te werven. In jaar 3 worden concrete realisaties geboekt met de zeven organisaties en leren deze organisaties in de praktijk hoe ze een correcte lange-termijn relatieopbouw in de handen nemen. In jaar 2 & 3 kunnen 50 organisaties uit jaar 1 meekijken in de keuken.

Concreet

Het Atelier startte in januari 2018 met een zestigtal deelnemers uit (socio-) culturele organisaties met een niet commercieel oogmerk. In september 2018 gaat een nieuwe groep van start (data).

Dit eerste jaar bestaat uit 10 dagmodules voor groepen van max. 25 deelnemers waarin alle aspecten van fondsenwerving aanbod komen. De opleiding is zeer praktijkgericht met aandacht voor zowel kleine als (middel-) grote organisaties. Na module 1 kan direct gestart worden met het versterken van de eigen fondsenwerving. Het realiseren van de visie/missie of dromen van deelnemers vormt het vertrekpunt. Vervolgens zoomen we in op de verschillende vormen van fondsenwerving (zowel sponsoring als filantropie), de mogelijke partners, technieken etc. De deelnemers krijgen zo een totaal plaatje en een goed gevulde professionele gereedschapskist waar ze ook in de toekomst uit kunnen putten. In iedere module proberen we zo veel mogelijk maatwerk te bieden door goed te luisteren naar de noden van de deelnemers en gedurende het jaar mee te denken over oplossingen voor fondsenwervende uitdagingen.

Het programma voor jaar 1 kan u hier downloaden. De planning is hier beschikbaar.

In jaar 2 kunnen 7 geïnteresseerde organisaties met een intensieve begeleiding vanuit Emolife effectief aan de slag gaan met de fondsenwerving. Samen zetten we het fondsenwervingsplan op punt en gaan dan aan de slag met uitbouw van de prospectpool, benadering en gesprekken. Dit wordt voorgezet in jaar 3 waarbij de nadruk ligt op het opbouwen van een respectvolle en blijvende band met schenkers en mecenassen, echte friendraising dus. In jaar twee en drie kunnen zoals aangegeven max. 50 deelnemers van jaar 1 meekijken en leren met die zeven organisaties.

Wat zeggen uw collega’s?

'Vooral zeer interessant omwille van de praktijkvoorbeelden die de theorie duidelijk ondersteunen. De ervaring van de sprekers maakt het uniek.'

Tine Verhelst, directeur Davidsfonds

 

‘Het is een zeer volledige en op de praktijk toegespitste training. Nuttig dus voor iedereen die overweegt om iets met fondsenwerving te doen, daar meer over te weten wil komen of dat beter wil doen.’

Cathy Cardon, directeur Kunst in Huis (Brussel)

 

‘Interessant om vanuit de praktijkervaring van het gedreven team van Emolife te mogen leren. Interessant om dit samen met collega's uit een ruime cultuursector te doorlopen (geeft extra dimensie !). Goed dat je op eigen maat en ritme kan kiezen hoe ver en diep en toegepast je (al) gaat of kan gaan met de tips en opdrachten van de opleiding.’

Jorijn Neyrinck, coördinator Werkplaats Immaterieel Erfgoed (Brugge)

 

‘Ik zou het zeker aanbevelen aan collega's buiten mijn organisatie omdat Het Atelier een hele duidelijke schets geeft van wat fundraising eigenlijk is, allerlei bijkomende elementen behandelt m.b.t. interne werking, communicatie enz. Het is ook een netwerkmoment. Elke module slaagt erin mij naar huis te doen gaan met een vat vol nieuwe ideeën.’

Delphine Maenhout, zakelijk leidster Madam Fortuna vzw (Antwerpen)

 

‘Het Atelier is een aanrader omdat het de hedendaagse fundraising kritisch onder de loep houdt, de clichés durft in de ogen te kijken en veel praktische tools aanbiedt die voor iedereen bruikbaar zijn, of je nu een Vlaamse kunstinstelling leidt of een klein gezelschap.’

Veerle Mans, zakelijk leidster Peeping Tom (Brussel)

 

‘Door deel te nemen aan Het Atelier leer je van mensen met kennis van zaken en jarenlange praktijkervaring hoe je op een ethisch verantwoorde manier extra middelen kan verzamelen om nog beter de dromen van je organisatie te kunnen waarmaken.’

Peter Ploegaerts, Business & media manager Publiq (Brussel)

 

‘Maakt van fondsenwerving een lust in plaats van een last, concreet, op maat van iedere organisatie.’

Wanne Van Hemelrijck, zakelijk leidster Compagnie Tartaren vzw (Leuven)

 

‘Een traject dat aantoont dat het zoeken naar financiële middelen en steun in natura met respect moet gebeuren, dat het de opbouw van een relatie in de loop van de tijd is. Op die manier wordt het niet met bedelen geassocieerd.’

Erik Gobin, zakelijk adjunct MSK Gent

 

'Zeker aan te raden. Er zijn zoveel kansen voor fondsenwerving en er komt zoveel bij kijken, dat het goed is om alles eens op te lijsten. De cursus wordt met enthousiasme gegeven zodat je er ook zin in krijgt.'

An Kokken, communicatiemedewerkster Konekt

Inschrijving

U kan zich tot en met donderdag 6 september via de onderstaande link registeren voor de nieuwe groep die in september start.

https://cjsm.be/cultuur/inschrijving-atelier 

Selectie

Uit de aanmeldingen selecteert het Departement CJM deelnemers uit culturele organisaties met een niet commercieel oogmerk om deel te nemen aan het traject. Daarbij wordt het principe van een gelijkmatige verdeling over de culturele sub-sectoren gehanteerd. De selectie zal gebeuren met oog voor de aanwezige passie voor fondsenwerving binnen de organisaties, inhoudelijke en persoonlijke diversiteit, levensfase waarin de organisaties zich bevinden en de grootte van de culturele organisaties.

Voor jaar 2 zal Emolife bij de selectie van de 7 hoofdspelers ook het potentieel tot geslaagde friendraising analyseren. Tevens is het belangrijk om via de 7 hoofddeelnemers een staalkaart te hebben van het veld, zodat de meekijkers een organisatie hebben waarmee ze zich kunnen identificeren op vlak van inhoud, grootte van de organisatie, regionale ligging en leeftijd van de organisatie.

Investeringen

Doordat het Departement CJM een vaste bijdrage betaalt van 120.000 euro voor de hele looptijd van het traject kan dit unieke opleidingstraject eenmalig aangeboden worden aan deelnemers voor een minimale eigen bijdrage. De eigen bijdrage per organisatie is bovendien geschaald en afhankelijk van de omzet om de opleiding toegankelijk te maken voor alle organisaties.

Een overzicht van de eigen bijdrages:

  •          Gemiddelde omzet van de laatste 2 volledige boekjaren < 350.000 euro = eigen bijdrage van € 900 excl. BTW.

  •         Gemiddelde omzet van de laatste 2 volledige boekjaren tussen 350.000 en 750.000 euro = eigen bijdrage van € 1.500 euro excl. BTW.

  •          Gemiddelde omzet van de laatste 2 volledige boekjaren > 750.000 euro = eigen bijdrage van € 2.100 excl. BTW

Het volledige overzicht van de eigen bijdrages voor jaar 1-3 kunt u hier downloaden.

Meer info bij: