Inloggen

Primaire tabs

Inloggen op Het Atelier

Als deelnemer ontvangt u uw logingegevens via Emolife. 

Bij vragen, neem contact op met Hans: hanslenders@emolife.be of +32 9 372 08 82.

Over Het Atelier

Het Departement CJM en Vlaams Minister van Cultuur, Jeugd en Media Sven Gatz stellen samen met Emolife het intensieve vormingstraject 'Het Atelier, de Kunst van Friendraising' voor. 

Minister Gatz kondigde in zijn conceptnota “Een langetermijnvisie voor aanvullende financiering en ondernemerschap in de Vlaamse cultuursector” aan de cultuursector te willen stimuleren in de professionalisering van fundraising. Met deze opleiding willen minister Gatz en Emolife het hanteren van de juiste methodieken en het inzetten van de nodige vaardigheden verder aanscherpen.

Emolife heeft jarenlange ervaring op vlak van fundraising en verkoop. We specialiseerden ons in het ontwikkelen van duurzame fundraisingstrategieën. Belangrijk is de opbouw of versteviging van een warme community voor elke organisatie. Om die reden spreken we liever over friendraising i.p.v. fundraising.

Doel

Na het voltooien van dit traject zijn de deelnemers in staat om meer (financiële) middelen te verwerven op een respectvolle en integere manier zodat zij verder groeien en hun dromen kunnen waarmaken. In jaar 1 wordt de basis gelegd voor een professionele fondsenwerving. In jaar 2 gaat Emolife met zeven geïnteresseerde organisaties intensief aan de slag om effectief fondsen te werven. In jaar 3 worden concrete realisaties geboekt met de zeven organisaties en leren deze organisaties in de praktijk hoe ze een correcte lange-termijn relatieopbouw in de handen nemen. In jaar 2 & 3 kunnen 50 organisaties uit jaar 1 meekijken in de keuken.

Concreet

Het Atelier start in 2018 voor maximaal 100 deelnemers uit culturele organisaties met een niet commercieel oogmerk. Dit eerste jaar bestaat uit 10 dagmodules voor groepen van max. 25 deelnemers waarin alle aspecten van fondsenwerving aanbod komen. De opleiding is zeer praktijkgericht met aandacht voor zowel kleine als (middel-) grote organisaties. Na module 1 kan direct gestart worden met het versterken van de eigen fondsenwerving. Het realiseren van de visie/missie of dromen van deelnemers vormt het vertrekpunt. Vervolgens zoomen we in op de verschillende vormen van fondsenwerving (zowel sponsoring als filantropie), de mogelijke partners, technieken etc. De deelnemers krijgen zo een totaal plaatje en een goed gevulde professionele gereedschapskist waar ze ook in de toekomst uit kunnen putten. In iedere module proberen we zo veel mogelijk maatwerk te bieden door goed te luisteren naar de noden van de deelnemers en gedurende het jaar mee te denken over oplossingen voor fondsenwervende uitdagingen.

Het programma voor jaar 1 kan u hier downloaden.

In jaar 2 kunnen 7 geïnteresseerde organisaties met een intensieve begeleiding vanuit Emolife effectief aan de slag gaan met de fondsenwerving. Samen zetten we het fondsenwervingsplan op punt en gaan dan aan de slag met uitbouw van de prospectpool, benadering en gesprekken. Dit wordt voorgezet in jaar 3 waarbij de nadruk ligt op het opbouwen van een respectvolle en blijvende band met schenkers en mecenassen, echte friendraising dus. In jaar twee en drie kunnen zoals aangegeven max. 50 deelnemers van jaar 1 meekijken en leren met die zeven organisaties.

Selectie

Uit de aanmeldingen selecteert het Departement CJM deelnemers uit culturele organisaties met een niet commercieel oogmerk om deel te nemen aan het traject. Daarbij wordt het principe van een gelijkmatige verdeling over de culturele sub-sectoren gehanteerd. De selectie zal gebeuren met oog voor de aanwezige passie voor fondsenwerving binnen de organisaties, inhoudelijke en persoonlijke diversiteit, levensfase waarin de organisaties zich bevinden en de grootte van de culturele organisaties.

Voor jaar 2 zal Emolife bij de selectie van de 7 hoofdspelers ook het potentieel tot geslaagde friendraising analyseren. Tevens is het belangrijk om via de 7 hoofddeelnemers een staalkaart te hebben van het veld, zodat de meekijkers een organisatie hebben waarmee ze zich kunnen identificeren op vlak van inhoud, grootte van de organisatie, regionale ligging en leeftijd van de organisatie.

Investeringen

Doordat het Departement CJM een vaste bijdrage betaalt van 120.000 euro voor de hele looptijd van het traject kan dit unieke opleidingstraject eenmalig aangeboden worden aan deelnemers voor een minimale eigen bijdrage. De eigen bijdrage per organisatie is bovendien geschaald en afhankelijk van de omzet om de opleiding toegankelijk te maken voor alle organisaties.

Een overzicht van de eigen bijdrages kan u hier downloaden.

Meer info bij: